Project

Implementacija BI sustava – SAP BW/4HANA i SAP Analytics Cloud

Zadatak

Unaprijediti analitički i izvještajni sustav korisnika zamjenom postojećeg BI sustava sa sustavom koji ima bitno veći opseg funkcionalnosti i koji će obuhvatiti već broj izvora podataka.

Trajanje projekta ~ 8 mjeseci

Rješenje

Implementiran je novi analitički i izvještajni sustav SAP BW/4HANA i SAC.
Set funkcionalnosti novog BI sustava pokrio je sve funkcionalnosti naslijeđenog BI sustava (nastalog kroz 10 g. internog razvoja) donoseći pored toga veliki skup novih naprednih funkcionalnosti.

Rješenje je obuhvatilo poslovna područja:

 • prodaje
 • marketinga
 • financijskog računovodstva
 • kontrolinga
 • upravljanja zalihama

U novi sustav se integriraju podaci iz heterogenih izvora; interni ERP i CRM podaci integrirani su s vanjskim podacima agencija za istraživanje tržišta (Nielsen, GfK, FOCUS online, Ipsos, Promocija plus) kako bi se dobila cjelovita slika tržišne pozicije Grupe Franck. Pored podrške procesima strateškog i operativnog odlučivanja za potrebe podrške analitičkim procesima uspostavljen je dohvat podataka iz ERP sustava u približno stvarnom vremenu.

Napravljeni su fleksibilni i integrirani modeli podataka u spomenutim poslovnim područjima i više od 100 korisnički definiranih analitičkih sadržaja na razini konsolidirane Grupe Franck i pojedinačnih poduzeća.
Kako bi zadovoljili potrebe različitih skupina korisnika, analitički sadržaji su izrađeni u različitim oblicima, od priča (story), preko upravljačkih ploča (dashboard) do tabličnih analiza.
Uspostavljeno je i automatizirano dostavljanje periodičkih sadržaja korisnicima.

Tijekom implementacije nije zanemarena ni zaštita podataka koja je postignuta integracijom SAC i BW/4HANA rješenja korištenjem „uživo“ (live) pristupa podacima.
Na ovaj način, podaci ne napuštaju domenu kupca i ne pohranjuju se u oblaku.

Projektom je stvorena podloga za dalji razvoj analitičkih procesa u okviru Grupe Franck, planiranja i korištenja naprednih prediktivnih alata. 

Rezultat

Projektom su stvoreni ključni preduvjeti za donošenje ispravnih i pravovremenih poslovnih odluka kroz sustavno prikupljanje podataka o svim aspektima poslovanja te mogućnosti analize i izvještavanja u stvarnom vremenu.

Njegovom realizacijom je ostvaren niz koristi za kupca:

 1. Kvalitetnije upravljanje poslovnim rezultatima i ključnim pokazateljima
 2. Brža i kvalitetnija reakcija na svakodnevne poslovne izazove (unutrašnje i vanjske)
 3. Mogućnost istovremene analitike nad podacima iz više izvora i dubinske analize pri donošenju poslovnih odluka
 4. Postojanje jednog izvora podataka (ukidanje silosa podataka) kojem se vjeruje
 5. Smanjeni utrošak vremena za prikupljanje i obradu podataka te oslobađanje ključnih resursa radi fokusa na analitičke aktivnosti s ciljem stvaranja dodatne poslovne vrijednosti („prodati kg kave više“)
 6. Osnaživanje korisnika kroz ad-hoc mogućnost kreiranja vlastitih poslovnih priča nad prethodno pripremljenim i integriranim modelima podataka
 7. Automatizacija i standardizacija analitičkih sadržaja unutar cijele Grupe
 8. Široka distribucija ciljanih ključnih informacija unutar Grupe
 9. Dostup do analitičkih rješenja i informacija putem različitih prezentacijskih uređaja (desktop, tablet, mobilni telefon) i s različitih lokacija

 

Realizacijom ovog projekta Franck d.d. je postao predvodnikom u korištenju najnovijih tehnologija u prikupljanju i obradi podataka i pripremi izvještaja korištenjem najnovijih SAP alata, uključujući i korištenje Cloud tehnologija.

Quote

Novi izvještajni alat izvrsno je prihvaćen od strane korisnika. Jednostavan je za svakodnevno korištenje zbog svoje fleksibilnosti i visoke razine funkcionalnosti, a benefiti su već sada vidljivi.

Menadžmentu je omogućeno praćenje ključnih pokazatelja na dnevnoj bazi kroz atraktivne i interaktivne vizualne prikaze, što je jedna od većih prednosti SAP-ovog izvještajno-analitičkog sustava.

Unatoč izazovima, uzrokovanim COVID-19 krizom, uz snažnu podršku i ekspertize b4b tima, te posvećeni projektni tim Francka d.d., projekt je dovršen unutar planiranih rokova.

Posebno je važno istaknuti da nam je b4b tim, osim tehničke podrške, ukazao i na razne mogućnosti naprednog izvještavanja i kvalitetnijeg praćenja poslovnih procesa.” – Ivan Artuković, direktor, Franck d.d.