D56c53b3 c5c3 472a b7ae 5c58143726ef

Implementacija

Pružamo usluge implementacije za nove SAP ERP i BI projekte, nadogradnje postojećih sustava i rekonfiguracije sustava u svrhu njihovih poboljšanja.
Sustavi mogu biti u cijelosti temeljeni na predefiniranim poslovnim procesima proizišlima iz najboljih poslovnih praksi korisnika SAP-a („SAP najbolje prakse”) ili u većoj odnosno manjoj mjeri prilagođeni vašim specifičnim potrebama.
b4b je pouzdan regionalni partner u pružanju visokokvalitetnih i isplativih usluga implementacije.

ERP (ECC i S/4 HANA)

Područje stručnosti

 • Financije, upravljanje troškovima i analiza profitabilnosti - FI / CO
 • Ljudski resursi - HCM
 • Lanac opskrbe
  • Prodaja, marketing i distribucija - SD
  • Izvori, nabava i upravljanje materijalima - MM, EWM
  • Proizvodnja - PP
  • Upravljanje kvalitetom - QM
 • Održavanje pogona – PM
 • Tehnologije - BC
 • ABAP razvoj

Isporuka

 • Implementacija S/4HANA
 • Konverzija u S/4HANA
 • Implementacija poboljšanja na postojećim SAP ERP sustavima
 • Uvođenje SAP ERP-a u poslovnicama i podružnicama
 • Implementacija specifičnih lokalnih mogućnosti
 • Funkcionalna i tehnička nadogradnja SAP ERP sustava
 • Prelazak na HANA bazu podataka
 • Prelazak na novu HW platformu

BI (BW, BW/4 HANA, SAC, BPC)

Područje stručnosti

 • Skladište podataka
 • Analiza podataka
 • Izvještavanje
 • Planiranje
 • Prediktivna analiza

Isporuka

 • Implementacija BW/4HANA i SAC (SAP Analytics Cloud)
 • Implementacija BPC (Business Planning and Consolidation)
 • Konverzija u BW/4HANA
 • Implementacija poboljšanja na postojećim SAP BI sustavima
 • Funkcionalna i tehnička nadogradnja SAP BI sustava
 • Prelazak na HANA bazu podataka
 • Prelazak na novu HW platformu

Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas za implementaciju