F0eae9cc 105b 415e bef7 bb26cf2535ea

Scenariji poslovnih procesa

Velika vrijednost SAP Business ByDesign-a je u scenarijima poslovnih procesa integriranima u sustav.
39 end-to-endposlovnih procesa koji su rezultat najboljih praksi brojnih uspješnih tvrtki iz EU i SAD na raspolaganju su korisnicima sustava i izvrsno su rješenje za tvrtke koje trebaju izgraditi ili redizajnirati svoje poslovne procese.

Scenariji i funkcionalnosti ugrađeni u SAP Business ByDesign rezultat su dugotrajnih analiza, istraživanja i iskustva koje je SAP SE prikupio surađujući s vodećim tvrtkama iz različitih djelatnosti.

Kombinacijom scenarija korisniku se osigurava široko pokrivanje njegovih end-to-end poslovnih procesa.
Uzimajući u obzir da je SAP Business ByDesign rješenje u oblaku s predefiniranim scenarijima poslovnih procesa, od korisnika se očekuje prihvaćanje ugrađenih scenarija u realizaciji vlastitih poslovnih procesa.

Na ovaj način, uvođenjem SAP Business ByDesign rješenja, korisnik dobiva i poslovna znanja o realizaciji pojedinih poslovnih procesa.

U nastavku je lista najčešće korištenih poslovnih scenarija koji su ugrađeni u SAP Business ByDesign :

 • Upravljanje osnovnim sredstvima (Fixed Asset Management)
 • Upravljanje gotovinom i likvidnošću (Cash and Liquidity Management)
 • Zatvaranje perioda (Financial Closing)
 • Analiza stvarnih troškova (Actual Costing)
 • Upravljanje ugovorima s kupcima (Customer Contracts Management)
 • Prodaja standardiziranih usluga, projektnih usluga, proizvoda ili proizvoda i usluga treće strane (Order to Cash)
 • Upravljanje isporukom usluga – standardnih i projektno orjentiranih (Standardized Services/Project Based Services)
 • Upravljanje projektima, uključujući i interkompanijsko praćenje (Project Management/Intercompany Project Time and Expenses)
 • Terenske usluge i popravci (Field Services and Repair)
 • Upravljanje potražnjom - gotovi proizvodi i nabava (Demand Planning)
 • Proizvodnja za zalihu ili po specifičnim zahtjevima kupca (Make to Stock/Specific Products)
 • Upravljanje kvalitetom - planiranje i kontrola kvalitete (Quality Assurance)
 • Strateška i operativna nabava materijala i usluga i upravljanje zalihama materijala svih tipova (sirovine, gotovi proizvodi, dijelovi) (Strategic Sourcing/Procure to Pay)
 • Definiranje i razvoj proizvoda (Product Definition, Development and Engineering)
 • Upravljanje korištenjem ljudskih resursa i kompetencija (Resource Management/Time and Labor Management)
 • Nadoknada troškova (Expense Reimbursement)