E9736942 6d01 40d1 adef a897b7d6f9b6

Funkcionalnosti

SAP Business By Design je paket integriranih poslovnih aplikacijakoje pokrivaju sve segmente poslovanja srednje velikih i malih tvrtki.

Funkcionalnosti

SAP Business By Design je paket integriranih poslovnih aplikacijakoje pokrivaju sve segmente poslovanja srednje velikih i malih tvrtki.

Korisnik u osnovnom paketu dobiva sve funkcionalnosti, a implementira ih redoslijedom i dinamikom koje on odredi.

Korisnik se prilikom prve implementacije može odlučiti za implementaciju samo dijela modula ili dijela njihovih funkcionalnosti.

Odabirom užeg opsega funkcionalnosti za prvu fazu,a sukladno prioritetnim potrebama, korisnik skraćuje vrijeme implementacije, a time i troškove.

CRM - Marketing, prodaja, odnosi s kupcima, servisna mreža

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Marketing – marketinške kampanje, generiranje i kvalificiranje leadova
 • Praćenje leadova i prodajnih prilika kroz cijeli prodajni ciklus
 • Prodaja – automatizacija prodajnog procesa (SFA), upravljanje prodajom, prodajni planovi i praćenje realizacija prodaje, ponude, ugovori, nalozi za isporuku, upravljanje odnosom s kupcima
 • Servisna mreža – upravljanje procesom pružanja usluga kroz servisne (terenske) timove

Ljudski potencijali

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Upravljanje zaposlenicima (praćenje vremena, prisustva i aktivnosti)
 • Zahtjevi i odobrenja
 • Planiranje i upravljanje putovanjima i upravljanje troškovima putovanja zaposlenika

Financije, računovodstvo i kontroling

Glavne funkcionalnosti modula su:

 • Glavna knjiga, saldakonti kupaca, saldakonti dobavljaca
 • Financijsko računovodstvo i izvješćivanje sukladno zakonskim zahtjevima i računovodstvenim standardima
 • Viševalutno poslovanje, višekompanijsko poslovanje, višedržavno poslovanje
 • Upravljanje novčanim tokovima
 • Kontinuirano upravljanje dugovanjima, potraživanjima, zalihama, osnovnim sredstvima i likvidnošću
 • Automatska knjiženja temeljem poslovnih događaja 
 • Planiranje i analiza prihoda i troškova, analiza profitabilnosti
 • Procjene troškova i usporedbe s ostvarenim
 • Puna podrška procesima zatvaranja perioda

Nabava

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Strukturiranje nabave u smislu okrupnjavanja nabave i upravljanja dobavljačima
 • Sistematiziranje nabavnih potreba kroz uvođenje nabavnih zahtjeva
 • Kreiranje narudžbenica s referenciranjem na nabavne zahtjeve 
 • Odobravanje narudžbenica prema definiranim pravilima
 • Prijem materijala/usluga temeljem zahtjeva/narudžbenica

Lanac opskrbe

Proizvodnja, skladište i distribucija - glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Optimizacija materijalnih tokova u poduzeću
 • Planiranje i upravljanje proizvodnjom
 • Praćenje proizvodnje, uključujući i osiguranje kvalitete
 • Upravljanje zalihama i skladištem
 • Integriran razvoj proizvoda

Upravljanje projektima

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Kreiranje projekata iz ponuda i predložaka
 • Kreiranje struktura za praćenje projekata
 • Bilježenje projektnih aktivnosti i suradnje na realizaciji projekata
 • Integrirane aktivnosti nabave i proizvodnje za projekt
 • Fakturiranje projekata prema planiranim financijskim kontrolnim točkama
 • Praćenje uspješnosti/profitabilnosti projekata

Analitika i izvješćivanje

Glavna obilježja modula su:  

 • Potpuna integracija sa svim poslovnim područjima
 • Izvješćivanje u realnom vremenu (po poslovnom događaju)
 • Interaktivna struktura izvještaja, grafički i tabelarni prikazi
 • Kreiranje personalizirane strukture izvještaja
 • Mogućnost distribuiranja izvještaja definiranim korisnicima
 • Integracija s Microsoft Excelom