E9736942 6d01 40d1 adef a897b7d6f9b6

Funkcionalnosti

SAP Business By Design je paket integriranih poslovnih aplikacija koje pokrivaju sve segmente poslovanja srednje velikih i malih tvrtki.

Funkcionalnosti

SAP Business ByDesign je paket integriranih poslovnih aplikacija koje pokrivaju sve segmente poslovanja srednje velikih i malih tvrtki.

Korisnik u osnovnom paketu dobiva sve funkcionalnosti, a implementira ih redoslijedom i dinamikom koje on odredi.

Korisnik se prilikom prve implementacije može odlučiti za implementaciju samo dijela modula ili dijela njihovih funkcionalnosti.

Odabirom užeg opsega funkcionalnosti za prvu fazu, a sukladno prioritetnim potrebama, korisnik skraćuje vrijeme implementacije, a time i troškove.

CRM - Marketing, prodaja, odnosi s kupcima, servisna mreža

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Marketing – marketinške kampanje, generiranje i kvalificiranje leadova
 • Praćenje leadova i prodajnih prilika kroz cijeli prodajni ciklus
 • Prodaja – automatizacija prodajnog procesa (SFA), upravljanje prodajom, prodajni planovi i praćenje realizacija prodaje, ponude, ugovori, nalozi za isporuku, upravljanje odnosom s kupcima
 • Servisna mreža – upravljanje procesom pružanja usluga kroz servisne (terenske) timove

Ljudski potencijali

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Upravljanje zaposlenicima (praćenje vremena, prisustva i aktivnosti)
 • Zahtjevi i odobrenja
 • Planiranje i upravljanje putovanjima i upravljanje troškovima putovanja zaposlenika

Financije, računovodstvo i kontroling

Glavne funkcionalnosti modula su:

 • Glavna knjiga, saldakonti kupaca, saldakonti dobavljača
 • Financijsko računovodstvo i izvješćivanje sukladno zakonskim zahtjevima i računovodstvenim standardima
 • Viševalutno poslovanje, višekompanijsko poslovanje, višedržavno poslovanje
 • Upravljanje novčanim tokovima
 • Kontinuirano upravljanje dugovanjima, potraživanjima, zalihama, osnovnim sredstvima i likvidnošću
 • Automatska knjiženja temeljem poslovnih događaja 
 • Planiranje i analiza prihoda i troškova, analiza profitabilnosti
 • Procjene troškova i usporedbe s ostvarenim
 • Puna podrška procesima zatvaranja perioda

Nabava

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Strukturiranje nabave u smislu okrupnjavanja nabave i upravljanja dobavljačima
 • Sistematiziranje nabavnih potreba kroz uvođenje nabavnih zahtjeva
 • Kreiranje narudžbenica s referenciranjem na nabavne zahtjeve 
 • Odobravanje narudžbenica prema definiranim pravilima
 • Prijem materijala/usluga temeljem zahtjeva/narudžbenica

Lanac opskrbe

Proizvodnja, skladište i distribucija - glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Optimizacija materijalnih tokova u poduzeću
 • Planiranje i upravljanje proizvodnjom
 • Praćenje proizvodnje, uključujući i osiguranje kvalitete
 • Upravljanje zalihama i skladištem
 • Integriran razvoj proizvoda

Upravljanje projektima

Glavne funkcionalnosti modula su:  

 • Kreiranje projekata iz ponuda i predložaka
 • Kreiranje struktura za praćenje projekata
 • Bilježenje projektnih aktivnosti i suradnje na realizaciji projekata
 • Integrirane aktivnosti nabave i proizvodnje za projekt
 • Fakturiranje projekata prema planiranim financijskim kontrolnim točkama
 • Praćenje uspješnosti/profitabilnosti projekata

Analitika i izvješćivanje

Glavna obilježja modula su:  

 • Potpuna integracija sa svim poslovnim područjima
 • Izvješćivanje u realnom vremenu (po poslovnom događaju)
 • Interaktivna struktura izvještaja, grafički i tabelarni prikazi
 • Kreiranje personalizirane strukture izvještaja
 • Mogućnost distribuiranja izvještaja definiranim korisnicima
 • Integracija s Microsoft Excelom